VOLVO CAR VIỆT NAM.

Volvo Car Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THƯƠNG HIỆU VOLVO

 
Tại Volvo, mọi thứ đều bắt đầu từ con người. Chính vì vậy, việc mang lại một cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn là nhiệm vụ tất yếu của chúng tôi. Đó là đặc trưng của Volvo.

Ngày nay, chúng tôi vẫn tập trung vào ba giá trị cốt lõi: an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường.

Hình 09 - Chi tiết xe Volvo XC90
Chất Lượng
Giải thưởng Volvo Enviroment Prize
Môi Trường
Cam kết An Toàn của Volvo
An Toàn