Hệ thống an toàn City Safety trên xe Volvo

City Safetyhệ thống an toàn tuyệt vời của Volvo phát minh ra, hệ thống này được Volvo phát minh vào năm 2008 và là tiêu chuẩn cho tất cả các mẫu xe Volvo.

x
0902099044